top of page
PRAVILNIK o kandidacijskem postopku za volitve predsednika

za mandat 2022 - 2025

RAZPISNI POGOJI

za predsednika kluba. 

Rok za prijave je potekel dne 15.03.2021.

Po novi Uredbi o varstvu osebnih podatkov, ki velja od 25.maja 2018, je potrebna še dodatna osebna privolitev člana:

P R O T O K O L št. 1

za izvajanje organizirane vadbe v času epidemije COVID-19

P R O T O K O L št. 2

za izvajanje organizirane vadbe v času po epidemiji 

P R O T O K O L št. 3

pri izvajanju športne prireditve do državnega nivoja v času po epidemiji 

Dokumenti nacionalnih športnih panožnih zvez ... 

Kickboxing zveza Slovenije

Karate zveza Slovenije

K A R A T E

BZS.jpg

Boksarska zveza Slovenije

B O K S

K I C K B O X I N G

... in drugih stilskih karate organizacij, ki so članice 

ZKOS.jpg

Zveza karate organizacij Slovenije

KKZS

KZ WKSA

JKA

Kempo Arnis.jpg

KEMPO

SZTK

SKIF

Fudokan WFF

Sankukai karte

Sankukai

Ostale pomembne povezave

naslovnica bilten-2019.jpg
Bilten - predstavitev kluba
bottom of page