Zlati sponzorji

Organiziranost mednarodnih panožnih športnih zvez 

Kickboxing

WAKO - WORLD ASSOCIATION OF KICKBOXING ORGANIZATION 

ioc_flag.gif

Kickboxing zveza Slovenije

ZKOS

Športni  Karate

WKF - WORLD KARATE FEDERATION

Olympic karate

Karate zveza Slovenije

KARATE at the Olympic Games in Tokyo 2020

Klasični  Karate

UWK - UNITED WORLD KARATE

Kyokushinkai

karate zveza

Slovenije

General / Traditional / Contact karate

Zveza karate

organizacij Slovenije

EFKO - EUROPEAN FULLCONTACT KARATE ORGANIZATION

Kyokushinkai

karate zveza

Slovenije

Predstavniki japonskih karate šol v Sloveniji

Sankukai_symbol.svg.png

KYOKUSHINKAI

SHOTOKAN

SHOTOKAN

SHOTOKAN

SHOTOKAN

SHOTOKAN

SANKUKAI

SHITO RYU

Shukokai.jpg

UECHI RYU

SHORIN RYU

GOYU RYU

BUDOKAN

SHUKOKAI

NANBUDO

SHORIN RYU

WADO RYU

Članstvo Kluba borilnih veščin Sevnica v nacionalnih panožnih

in drugih mednarodnih športnih zvezah 

97 članov

KBV Sevnica

Klub borilnih veščin

S e v n i c a 

Kyokushinkai

Full Karate Combat

Kickboxing - Boks

Karate - Karate-do

MMA - Rekreacija

38  klubov

Kickboxing zveza Slovenije

Kickboxing

66  klubov

Karate zveza Slovenije

Športni karate

ioc_flag.gif
ioc_flag.gif

World Association

of Kickboxing

Organizations

Kickboxing

World Karate

Federation

Olympic karate

17 zvez borilnih športov Slovenije

Združenje zvez borilnih športov Slovenije

Karate unija

 Slovenije

5 klubov

Splošni in

Tradicionalni

karate

5  klubov

Kyokushinkai

karate zveza

Slovenije

Kontaktni  karate

World Karate

Confederation

World Union of

Karate-do Federations

85  klubov

Zveza karate organizacij Slovenije

Klasični karate

General / Traditional / Contact karate

Članstvo kluba v Športni uniji Slovenije ...

... in v občinski Športni zvezi Sevnica

Povezanost v lokalnem okolju

Ostale pomembne povezave

KYOKUSHIN BUDO KAI KARATE - FULL KARATE COMBAT - KICKBOXING - BOKS - SHOTOKAN  KARATE-DO - MIXED MARTIAL ARTS - KARATLON

© 2016 by KBV Sevnica. Proudly created with Wix.com