Zlati sponzorji

Organiziranost mednarodnih panožnih športnih zvez 

K i c k b o x i n g

W.A.K.O. - WORLD ASSOCIATION OF KICKBOXING ORGANIZATION 

Kickboxing  

Kickboxing zveza Slovenije

Olimpijski šport

ioc_flag.gif

Š p o r t n i    K a r a t e

BZS.jpg
ZKOS.jpg

W.K.F. - WORLD KARATE FEDERATION

Nekontaktni karate

Karate zveza Slovenije

K y o k u s h i n k a i

W.U.K.F. - WORLD UNION of KARATE-DO FEDERATIONS

General / Traditional / Contact karate

Fullcontact karate

Kyokushinkai

karate zveza

Slovenije

E.F.K.O. - EUROPEAN FULLCONTACT KARATE ORGANIZATION

Full Contact karate

Kontaktni karate

Kyokushinkai

karate zveza

Slovenije

K a r a t e - d o

Z.K.O.S.  -  ZVEZA KARATE ORGANIZACIJ SLOVENIJE

Klasični karate

General - Traditional - Contact

Članice ZKOS in njihovi predstavniki japonskih karate šol v Sloveniji

KYOKUSHINKAI

Kempo Arnis.jpg

KEMPO

Sankukai_symbol.svg.png

SHOTOKAN

SHOTOKAN

SHOTOKAN

SHOTOKAN

SHOTOKAN

SANKUKAI

uechi ryu.jpg
Logo_Shito_ryu.png
shorin ryu.gif
GOYU RYU.gif
Budokan.jpg
Shukokai.jpg
Nanbudo.jpg
wado ryu.jpg

UECHI RYU

GOYU RYU

BUDOKAN

SHUKOKAI

NANBUDO

SHORIN RYU

WADO RYU

SHITO RYU

Organigram povezav Kluba borilnih veščin Sevnica v nacionalnih
panožnih in drugih mednarodnih organizacijah

115 članov

KBV Sevnica

Klub borilnih veščin

S e v n i c a 

Kyokushin Budokai

Full Karate Combat

Kickboxing - Boks

Karate - Karate-do

MMA - Rekreacija

38  klubov

Kickboxing

zveza

Slovenije

Kickboxing

68  klubov

Karate zveza Slovenije

Nekontaktni karate

7  klubov

Kyokushinkai

karate zveza

Slovenije

Fullcontact karate

28 klubov

BZS.jpg

Boksarska

zveza

Slovenije

Boks

ioc_flag.gif
ioc_flag.gif

7  klubov

Kyokushinkai

karate zveza

Slovenije

Kontaktni  karate

World Association

of Kickboxing

Organizations

K i c k b o x i n g

Olympic sport

World Karate

Federation

K a r a t e

sport

World Union of

Karate-do Federations

General

Traditional  

Contact karate

AIBA.jpg

International

Boxing Association

B o x i n g

Olympic sport

84  klubov

Zveza karate organizacij Slovenije

Klasični karate

OKS-Znak_SloveniJa-OKS-SI_RGB.jpg

OLIMPIJSKI KOMITE

SLOVENIJE

17 zvez borilnih športov Slovenije

Združenje zvez borilnih športov Slovenije

Članstvo kluba v Športni uniji Slovenije

Športna rekreacija

Povezanost v lokalnem okolju

Ostale pomembne povezave