Zlati sponzorji

Razpored terminov vadbe

 Odlok Vlade RS, ki je bil objavljen v Ur. listu RS, št.204/2020 z dne 31.12.2020 nam športnikom zaenkrat še NE omogoča redne vadbe v sprejemljivem obsegu vadečih. Po Odloku lahko redno vadbo izvajajo le registrirani športniki starejši od 15 let (to dikcijo izpolnjujemo), pri tem pa morajo biti upoštevani naslednji normativi: na površini do 50 m2 lahko vadi le 1 oseba.

V našem primeru bi to pomenilo max 2 osebi v mali telovadnici ŠD Sevnica. Ker je za nas to neizvedljivo in nesprejemljivo, smo se odločili, da trenutno NE bomo izvajali redne vadbe, NE v Športnem domu Sevnica, niti NE v šolski telovadnici OŠ v Sevnici. 


Za vse registrirane športnike pri panožni Karate zvezi Slovenije in Kickboxing zvezi Slovenije, izvajamo redno vadbo po zastavljenem spremenjenem programu (brez kontakta)ki ga vsak vadeči tedensko prejme po elektronski pošti in ga je dolžan izvajati. Po sprostitvi ukrepov bodo vsi naši registrirani športniki podvrženi preizkusu psihomotoričnih sposobnosti - testiranju, kjer se bo preverjala njihova usposobljenost in pripravljenost. 

 

Ko bodo podani novi ustrezni za nas sprejemljivi pogoji, vas bomo o pričetku vadbe pravočasno obvestili!  O s t a n i t e    z d r a v i, trenirajte doma in se čim več gibajte na zraku!!

KARATE ABC VRTEC  - za predšolske otroke od 3 - 6 let in
KARATE KIDS            -  za osnovnošolce od 7 - 10 let
    PONEDELJEK                      SREDA                           PETEK
   17:30 - 18:30                17:30 - 18:30               17:30 - 18:30
 OŠ Sava Kladnika             OŠ Sava Kladnika          OŠ Sava Kladnika
spodnja telovadnica         spodnja telovadnica       spodnja telovadnica
                                                                             Dodatne informacije na gsm: 040 98 62 62
ZKOS.jpg

Januarja 2021 bomo v svoje vrste sprejemali novo generacijo 

dijakov, šolske mladine in odraslih v BOKS in KICKBOXING koristno in varno vadbo

U R N I K    V A D B E
začetne in nadaljevalne skupine za Kickboxing vadbo
    PONEDELJEK                   SREDA                        PETEK                    
   19:00 - 20:00            19:00 - 20:00             19:00 - 20:00           
 OŠ Sava Kladnika         OŠ Sava Kladnika          OŠ Sava Kladnika     
spodnja telovadnica     spodnja telovadnica      spodnja telovadnica                                         
U R N I K    V A D B E
Karate, Boks in Kickboxing tekmovalnih selekcij
                  PONEDELJEK                        SREDA                    ČETRTEK                      PETEK                      SOBOTA
                    17:30 - 20:30                  17:30 - 20:30           18:00 - 21:00            17:30 - 20:30          10:30 - 12:30
                 OŠ Sava Kladnika              OŠ Sava Kladnika     Športni dom Sevnica       OŠ Sava Kladnika     Športni dom Sevnica
               spodnja telovadnica           spodnja telovadnica      mala telovadnica        spodnja telovadnica      mala telovadnica                                   

* V skladu s sprejetim letnim programom športa za tekmovalno sezono se dodatna vadba in klubske priprave izvajajo še na zunanjih športnih površinah v občini in na drugih lokacijah po vsej Sloveniji in v tujini v dogovoru s posameznimi društvi in organizacijami. Vse stroške udeležbe tekmovalnih selekcij na tekmovanjih in klubskih pripravah krije Klub borilnih veščin Sevnica. 

pri izvajanju vadbe registriranih tekmovalcev v času epidemije

KYOKUSHIN BUDOKAI KARATE - FULL KARATE COMBAT - KICKBOXING - BOKS - SHOTOKAN  KARATE-DO - MIXED MARTIAL ARTS - KARATLON

© 2016 by KBV Sevnica. Proudly created with Wix.com